Nyhed: Generalforsamling 2020

Skrevet d.04/01-2020 - 20:51

Generalforsamling 2020


Superheros inviterer, her med jer alle til generalforsamling
D. 18/1 -2020 klokken 14.00 på Kystskolen i Krogsbølle.
Dagsorden er som følgende:

Velkommen.
Valg af referent.
Valg af ordstyrer.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af regnskab / godkendelse af regnskab.
Vedtægtsændring af stk § 6
Valg af Formand.
Valg af 3 (5) bestyrelsesposter.
Valg af suppleanter.
Indkomne forslag.
Eventuelt.
Tak for god ro og orden.

OBS: Indkommende forslag skal være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen
Der vil være gratis sodavand under generalforsamlingen.

Vedtægtsændring § 6. Bestyrelsen: Ændring af bestyrelses størrelse fra 3 til 5 menige bestyrelsesposter.

Med venlig hilsen
Niklas Brink Larsen, formand Superheros.