Nyhed: Generalforsamling 2019

Skrevet d.23/02-2019 - 21:16

GeneralforsamlingSuperheros inviterer, her med jer alle til generalforsamling
D. 23/2 -2019 klokken 14.00 på Kystskolen i Krogsbølle.
Dagsorden er som følgende:
Velkommen.
Valg af referent .
Valg af ordstyrer.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af regnskab / godkendelse af regnskab.
Valg af kassér.
Valg af 3 bestyrelsesposter.
Beslutte antallet af suppleanter.
Valg af suppleanter.
Indkommende forslag.
Eventuelt.
Tak for god ro og orden.
OBS: Indkommende forslag skal være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen
Der vil være gratis sodavand under generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Niklas Brink Larsen, formand Superheros