Nyhed: Generalforsamling 2018

Skrevet d.03/02-2018 - 13:03

Generalforsamling 2018
Så er det tid for den årlige generalforsamling.
Det kommer til at forgå D.10 / 2 -2018, klokken 14.00 på Kystskolen afd. Krogsbølle.
Addressen er: Krogsbølle bygade 54, 5450 Otterup.

Superheros giver i år igen en sodavand/vand til de fremmødte.

Dagens program er som følgende:
Velkomst
Valg af referent
Valg af ordstyrer
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab
Valg af formand
Valg af bestyrelsesposter
Valg af antal suppleanter
Valg af suppleanter
Indkommende forslag
Evt.
Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 7 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt alle sammen.
Hilsen Niklas Brink Larsen.
Formand, Superheros.