Nyhed: Ekstraorinær generalforsamling

Skrevet d.26/04-2017 - 15:27

Superheros indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling.
Den ekstraordinære generalforsamling finder sted på Slettens skolen, Skolegade 12, den 13. Maj 2017 klokken 14:00, Lokale f9
Velkommen
Valg af referent
Valg af dirigent

Valg af Formand
Valg af 2 bestyrelsesposter
Valg af suppleant(er)

Vedtægtsændringer
Tilføjelse til §6
Økonomiske dokumenter, der kræver underskrift skal underskrives af Formand, Kassere og Næstformand. Dette gør at Kasseren ikke kan gøre ting alene samt tage en forhaste beslutning, dog må dokumenter ikke blive underskrevet før hele bestyrelsen har set dem.
Derude over skal alle andre dokumenter underskrives af både formand og næstformand. Dette gør at der ikke kan blive taget nogle selvstændige beslutninger af formanden. Disse dokumenter må hellere ikke blive underskrevet før hele bestyrelsen har set dem.

Tilføjelse til §6 ved ”Et bestyrelsesmedlem kan træde tilbage til enhver tid.”
Dette gøres ved at melde en besked til formanden, hvor man melder sig ud af bestyrelsen. Man er først officielt ude af bestyrelsen i det, der bliver valgt en erstatning til din post i bestyrelsen. Man har ikke mulighed for at stille op til en bestyrelsespost eller suppleantpost til den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling.