Nyhed: Generalforsamling 2017

Skrevet d.14/01-2017 - 21:04

Så er det tid for den årlige generalforsamling.
Det kommer til at forgå D. 14 januar, klokken 14.00 i lokale F9 Program:
Velkomst:
Valg af ordstyrer:
Formandens beretning:
Fremlæggelse af regnskab:
Valg af kassér:
Valg af bestyrelsesposter:
Valg af supleanter:
Indkommende forslag:
Evt:
Forslag, der ønskes behandlet, må være formanden i hænde 7 dage før generalforsamlingen.