Nyhed: Generalforsamling 2016

Skrevet d.21/01-2016 - 21:37

Så er det atter blevet tid til SuperHeros årlige genralforsamling. Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 13 Februar 2016 kl. 15.00 - altså under vores Februar træf! Superheros giver i år igen en sodavand/vand til de fremmødte.

Dagsorden er som følger
Velkommen
Valg af referent
Valg af dirigent
Formandens beretning om året der gik
Fremlæggelse / godkendelse af årsregnskab
Valg af Formand
Valg af 3 bestyrelsesposter
Beslutte antallet af suppleanter
Valg af suppleanter
Indkomne forslag
Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 7 dage før generalforsamlingen. Resumé af eventuelle indkomne forslag vil kunne ses her på siden senest 5 dage inden generalforsamlingen.