Nyhed: Info om bestyrelsesposter

Skrevet d.19/02-2015 - 18:23

Bestyrelsesposter:

Formand:
Formanden er foreningens billede udadtil. Hans primære opgaver består i, at kommunikere med den offentligmyndighed, indberetninger, lokaleansøgninger og øvrigt administrativ arbejde i foreningen.
Det vil være formanden, hvor forældre, medlemmer og kommende gæster, vil rette henvendelse til uden for træffet.

Næstformand:
Næstformanden er stedfortræder for formanden, hvis formanden er forhindret i at opfylde sine pligter.

Kasser:
Kasseren er ansvarlig for foreningen regnskaber og dens bilag. Det er derfor et krav, at personen der sidder på denne post er 18 år og myndig.
Undertræffet vil det være kasseren der tager imod betalinger fra gæster og medlemmer.
Ved hver generalforsamling er det kasseren, der forlægger foreningens økonomiske forhold.

Sekretær og Mening bestyrelsesmedlem:
Disse to poster, er de eneste der ikke har et egentligt ansvar og der henvises til generelt for bestyrelsen.

Suppleant:
Suppleanten er en hjælper og kan indgå som stedfortræder, for en af bestyrelsesposterne.
Ved praktisering som stedfortræder, vil suppleanten være stemmeberettet, på lige fod med den øvrige bestyrelse.

Generelt for bestyrelsesposter
Fælles for bestyrelsen er, at disse har stemmeret, med undtagelse af suppleanter. Stemmeret betyder, at man får indflydelse på foreningens fremtidige udvikling. Der vil en gang om måneden være bestyrelsesmøde, hvor resume og planlægning af fremtidige træf vil forgå.
Man skal i så vidt omfang deltage under alle træf, dog minimum 7 træf i løbet af et år.
Under træffet vil man indgå i opsætning og nedbrydning, samt udgør et led i vagtplanen.
Vagtplanen består i en 6 timers vagt, hvor man skal servicere, kontrollere for affald, vedligeholde toiletter og sikre sigt, at alt er i den skønneste orden, så gæster og medlemmer får en god oplevelse.