Nyhed: Generalforsamling 2013

Skrevet d.23/02-2013 - 16:58

Så er det atter blevet tid til SuperHeros årlige genralforsamling. Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 9. Marts 2013 kl 16.00 - altså under vores marts træf! Superheros giver i år igen en sodavand/vand til de fremmødte.

Dagsorden er som følger
Velkommen
Valg af referent
Valg af dirigent
Formandens beretning om året der gik
Fremlæggelse / godkendelse af årsregnskab
Valg af 3 bestyrelsesposter
Valg af kasserer
Beslutte antallet af suppleanter
Valg af suppleanter
Ændring af vedtægter, §3 Ændring til bestyrelsen kan eksludere medlemmer uden det skal på generelforsamling
Ændring af vedtægter, §5 indkaldelsesform til generelforsamling ændres
Ændring af vedtægter, §10 ansvarsfordeling
Indkomne forslag
Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 7 dage før generalforsamlingen. Resumé af eventuelle indkomne forslag vil kunne ses her på siden senest 5 dage inden generalforsamlingen.