Nyhed: Generalforsamling 2012

Skrevet d.08/01-2012 - 23:35

Så er det atter blevet tid til SuperHeros' årlige genralforsamling. Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 11. febuar 2012 kl 16.00 - altså under vores febuar træf! Superheros giver i år igen en sodavand/vand til de fremmødte.

Dagsorden er som følger
Velkommen
Valg af referent
Valg af dirigent
Formandens beretning om året der gik
Fremlæggelse / godkendelse af årsregnskab
Valg af formand (Jan Hansen modtager ikke genvald)
Valg af Næstformand
Valg af Sekretær (Brian Yndgaard modtager ikke genvald)
Valg af menigt bestyrelsesmedlem
Beslutte antallet af suppleanter
Valg af suppleanter
Ophævelse af gratis adgang for piger (orientering)
Ændring af vedtægter, §4 - tilføjelse af weekendgebyr til vedtægterne
Ændring af vedtægter, §6 - vedr. bestyrelsen - forslag om at bestyrelsen konstituerer sig selv (minus formand og kasserer), samt at alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.
Ændring af vedtægter, §8 - det hedder nu Nordfyns kommune, og ikke Otterup kommune
Indkomne forslag
         krav om mellemskab efter x antal gæst, DM
Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 7 dage før generalforsamlingen. Resumé af eventuelle indkomne forslag vil kunne ses her på siden senest 5 dage inden generalforsamlingen.