Nyhed: Generalforsamling 2011

Skrevet d.12/03-2011 - 21:34

Så er det atter blevet tid til SuperHeros' årlige genralforsamling. Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 12. Marts 2011 kl 16.00 - altså under vores marts træf! Superheros giver i år igen en sodavand/vand til de fremmødte. Dagsorden er som følger
 • Velkommen
 • Valg af referent
 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning om året der gik
 • Fremlæggelse / godkendelse af årsregnskab
 • Valg af Næstformand
 • Valg af kasserer
 • Valg af sekretær
 • Valg af Bestyrelsesmedlem
 • Valg af 3 suppleanter
 • Fastsættelse af kontigent/gæstegebyr., § 4
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 7 dage før generalforsamlingen. Resumé af eventuelle indkomne forslag vil kunne ses her på siden senest 5 dage inden generalforsamlingen