Nyhed: Generalforsamling 2010

Skrevet d.27/01-2010 - 18:53

Så er det atter blevet tid til SuperHeros' årlige genralforsamling. Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 13. febuar 2009 kl 16.00 - altså under vores febuar træf! Superheros giver i år igen en sodavand/vand til de fremmødte.

Dagsorden er som følger

 • Velkommen
 • Valg af referent
 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning om året der gik
 • Fremlæggelse / godkendelse af årsregnskab
 • Valg af formand
 • Valg af kasserer
 • Valg af revisor
 • Valg af sekretær
 • Valg af menigt bestyrelsesmedlem
 • Valg af suppleanter
 • Eventuelt valg af ny næstformand
 • Ændring af vedtægter vedrørende valg af bestyrelsesposter
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 7 dage før generalforsamlingen. Resumé af eventuelle indkomne forslag vil kunne ses her på siden senest 5 dage inden generalforsamlingen.