Nyhed: Generalforsamling

Skrevet d.08/01-2009 - 23:05

Så er det atter blevet tid til SuperHeros' årlige genralforsamling. Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 14. febuar 2009 kl 16.00 - altså under vores febuar træf! Superheros giver i år igen en sodavand/vand til de fremmødte.

Dagsorden er som følger

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Gennemgang af dagsorden
 • Formandens beretning
 • Valg af næstformand
 • Valg af kasserer
 • Valg af sekretær
 • Valg af suppleanter (3 personer)
 • Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
 • Fremlæggelse / godkendelse af det reviderede regnskab
 • Fremlæggelse / debat - Skal kontingentet og gæste betalingen sættes op?
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 7 dage før generalforsamlingen. Resumé af eventuelle indkomne forslag vil kunne ses her på siden senest 5 dage inden generalforsamlingen.