Nyhed: Referat af årlig generalforsamling 2008

Skrevet d.07/04-2008 - 21:54

Tilstedeværende: Bestyrelsen (ved mødets start): Johnny Andersen, Martin Hansen, Jan Hansen, Tobias Forskov, Martin Månsson, Rene Månsson og Nicolai Jensen. Medlemmer: Jan Heesgaard, Dennis Hansen, Jan Verner Lund, Bjarne Bøgebjerg og Kasper Jensen, Kenneth Mortensen og Janni Jørgensen (referant). 1) Valg af dirigent Monz 2) Valg af referent Janni 3) Gennemgang af dagsorden 4) Jan - hvad er der sket i løbet af året? 5) Regnskab - kontingent 6) Tilmelding til arrangementer 7) Ny kasser 8) Valg af formand 9) Valg af bestyrelsesmedlem 10) Valg af revisor 11) Ny sekretær 12) Valg af 2 suppleanter 13) Evt. Ad 4) hvad er der sket i løbet af året? - Jan 2007 ny hjemmeside - Paintball - Flytning fra otterup skole til bibl. 3-4 træf o Flere medlemmer o Slippe for hærværk, blev dog ødelagt mere end på skolen " Rift i gulv - Søgning af nye lokaler, kommunen ville/kunne ikke hjælpe - Horsebækskolen, hvis de sidste ting kommer på plads, vil dette blive det fremtidige opholdssted o Egen internetlinie o Skolen kan ikke åbne for nettet / porte o Undersøge muligheder o Fælles afhentning af mad " Succes - Julefrokost ved Johnny " Ingen skader eller lign - Jan. 2008 Gokart " 16 ude at køre i 3 timer - Fremgang i medlemstallet Ad 5) Regnskab - kontingent - Ca. 20.000 DD - Ingen større investeringer - OC-lan som indtjening o Træf holdt sammen med SH-træffet o SH betalte for egne medlemmer - Prøver for så vidt muligt at have min. 15.000 på kontoen i tilfælde af uforudsete betalinger. Ad 6) Tilmelding til arrangementer - Der vedlægges ikke længere girokort fra banken. - Evt. droppe at sende brev ud o Hjemmesiden kan vise hvornår der skal betales o Sende mail i stedet o Mulighed for forudbetaling af kontingent o Sender stadig brev ud til dem der har glemt betaling - Hårdere kurs omkring tilmelding til arrangementer o Skal ske INDEN tilmeldingsfrist o Ellers aflysning o Præmie ved tidlig tilmelding til træf Ad 7) Ny kasser - Ny kasser - Stor tak til Tobias for det store arbejde han har lagt vedrørende internet, regnskab osv. - Emner: o Monz " Enstemmigt vedtaget Ad 8) Valg af formand - Valg af formand - Emner: o Jan " Enstemmigt vedtaget Ad 9) Valg af bestyrelsesmedlem - menigt bestyrelsesmedlem: o Martin " Enstemmigt vedtaget Ad 10) Valg af revisor - revisor: o Janni " Enstemmigt vedtaget Ad 11) Valg af ny sekretær - Ny sekretær - Emner: o Kenneth Mortensen " 9 stemmer og dermed valgt ind i bestyrelsen o Jan Heesgaard Ad 12) Valg af 2 suppleanter - Suppleanter: o Rene Månsson o Nicolai Jensen o Jan Heesgaard o Tobias Forskov o Enstemmigt vedtaget Ad 13) Evt. - Samarbejdet med netparty-fyn er opløst o Problemer med informationer o. lign. o Personlige problemer - Nyt samarbejde med OC? o Afholdes så vidt muligt anden weekend end NPF - Evt. et bestyrelsesmedlem der står for konkurrencer? o Frivilligt o Svært at planlægge, for hvor mange vil være med til konkurrencen? o Medlemmerne skal være bedre til, at give forslag og kritik m.m. o Tidspunkter skal overholdes " Problemer tages inden konkurrencen starter, evt. ved tilmelding.