Arkiv: Marts 2008

Start: 15 marts 2008 kl. 15:00
Slut:   15 marts 2008 kl. 17:00
Sted:   Horsebæk Skole - Aula
Aktivitet: Årlig generalforsamling

Indbydelse:
Så er det atter blevet tid til SuperHeros' årlige generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 15. marts 2008 kl 15.00 - altså under vores marts træf! Superheros giver i år igen en sodavand/vand til de fremmødte.

Dagsorden er som følger

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Gennemgang af dagsorden
 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse / godkendelse af det reviderede regnskab
 • Orientering vedr. kontingent-betaling fremover
 • Orientering vedr. hårdere kurs omkring tilmelding til arrangementer
 • Tobias træder tilbage som kasserer
 • Valg af ny kasserer
 • Valg af formand
 • Valg af menigt bestyrelsesmedlem
 • Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
 • I tilfælde af næstformand/sekretær vælges til ny post vælges ny person der erstatter tidligere næstformand/sekretær
 • Valg af 2 suppleanter
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 7 dage før generalforsamlingen. Resumé af eventuelle indkomne forslag vil kunne ses her på siden senest 5 dage inden generalforsamlingen.
Indbydelse