Arkiv: Februar 2007

Start: 17 februar 2007 kl. 17:00
Slut:   17 februar 2007 kl. 18:00
Sted:   Otterup Skole - F3
Aktivitet: Årlig generalforsamling

Indbydelse:
Så er det blevet tid til SuperHeros' årlige genralforsamling. Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 17. februar 2007 kl 17.00 - altså under vores februar træf. Som det fremgår af vedtægterne skal vi i år have valgt kasserer, næstformand og sekretær. Man bliver på ordinær generalforsamling valgt for 2 år ad gangen, men der er selvfølgelig mulighed for at trække sig, hvis man ikke længere ønsker at være i bestyrelsen. Alle medlemmer kan stille op til de bestyrelsesposter der er til valg. Derudover kan vi med beklagelse meddele at vores revisor trækker sig, og vi skal derfor have valgt en ny der vil varetage posten det kommende år (indtil ordinær generalforsamling, første kvartal 2008). Vi har i årets løb fundet ud af at vores vedtægter på nogle områder er uklare/utradionelle. Det ønsker vi selvfølgelig at rette op på. Bestyrelsen vil derfor til generalforsamlingen fremlægge forslag til ændringer af vedtægterne, som medlemmerne ved afstemning har mulighed for at vedtage. En af de utradionelle konstruktioner er, at revisor kan være medlem af bestyrelsen. Forslag, der ønskes behandlet, må være formanden i hænde 7 dage før generalforsamlingen. Resumé af eventuelle indkomne forslag vil kunne ses her på siden senest 5 dage inden generalforsamlingen. Dagsorden: Valg af dirigent Valg af referant Bestyrelsen fremlægger foreningens regnskab for 2006 Godkendelse af foreningens regnskab for 2006 Gennemgang af bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægter Afstemning om nye vedtægter Behandling af indkomne forslag Valg af næstformand 2007/2008 Valg af kasserer 2007/2008 Valg af sekretær 2007/2008 Valg af bestyrelsesmedlem der erstatter revisorens bestyrelsespost 2007 (titel afhænger af de nye vedtægter) Valg af revisor 2007 (ikke bestyrelsesmedlem) Eventuelt (ris/ros/kommentarer)
Indbydelse